Нотаріальні послуги:

 • Посвідчення договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, застави (іпотеки), оренди тощо);
 • Посвідчення заповітів;
 • Посвідчення довіреностей, заяв (дозвіл на виїзд дитини за кордон тощо), афідевітів тощо;
 • Видача свідоцтв про право на спадщину;
 • Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • Видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 • Накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
 • Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 • Засвідчення справжності підпису на документах;
 • Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • Посвідчення факту, що фізична особа є живою;
 • Вчинення виконавчих написів;

Додатково надаються послуги перекладу (усного, письмового) на будь-які мови, проставлення апостилю на документах тощо.